Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag

Eenmalig een nieuwe VOG voor de kinderopvang

Alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen met een VOG van vóór 1 maart 2013, moeten een nieuwe VOG aanvragen.

Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de Tweede Kamer op 16 april 2013 heeft ingestemd.
In de kinderopvang werken veel mensen. Daarom is met Dienst Justis afgesproken de aanvragen te spreiden naar schoolregio. De plaats waar u werkt, bepaalt wanneer u een nieuwe VOG aanvraagt. In de folder kunt u opzoeken wanneer u de nieuwe VOG moet aanvragen.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u de brochure, waarin u alle informatie vindt betreft de Eenmalige VOG, nalezen of downloaden.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Het Kabinet heeft besloten dat alle mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu gescreend worden op nieuwe strafbare feiten. Na afgifte van de verplichte verklaring omtrent het gedrag (VOG), kunnen mensen zich schuldig maken aan een strafbaar feit en een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Zo lang dit niet bekend is bij de eigenaar van de kinderopvang of de toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst.

Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Daarom moeten de mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

Wat betekent continue screening?

Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. ls volgens Dienst Justis blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever of het gastouderbureau. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan o.a. betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten of ernstige vormen van diefstal. De betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer of gastouder niet meer werken in de kinderopvang of peuterspeelzaal.

Handleiding

Op rijksoverheid.nl staat een uitgebreide digitale folder met de afspraken die zijn gemaakt over de manier waarop continue screening werkt in de dagelijkse praktijk. Vanaf 1 maart 2013 wordt er dus gekeken naar nieuwe strafbare feiten, een VOG is een moment opname daarom is er in de toekomst een screening nodig voor de personen met een eerder afgegeven VOG.

Neem contact op met Transparent Gastouderbureau voor de aanvraag van een digitaal VOG.