Overstappen

Gastouders mogen en kunnen bij meerdere gastouderbureaus ingeschreven staan. Gastouders hoeven niet over te stappen van hun huidige bureau met hun vraagouders indien één vraagouder de keuze maakt om zich door Transparent Gastouderbureau te laten bemiddelen.
De keuze om over te stappen naar Transparent Gastouderbureau ligt bij de vraagouder en/of bij de gastouder en niet bij Transparent Gastouderbureau.
Wanneer u wenst over te stappen naar Transparent Gastouderbureau, dient u de volgende stappen te ondernemen.

  1. U neemt contact met ons op en/of u vult het gastouder inschrijfformulier in.
  2. U zegt de overeenkomst met uw huidige gastouderbureau of kinderopvanginstelling op (let op het opzegtermijn van uw huidige gastouderbureau of kinderopvanginstelling).