Scholing

In onze branche waarin de overheid vaak en veel veranderingen doorvoert, vinden wij het heel belangrijk dat ook onze gastouders zich bijscholen. Kennis vervaagt, wet- en regelgeving is veranderlijk. Bijscholing maakt u (weer) scherper, vergroot uw kennis en houdt u actueel en betrokken bij de veranderingen die er in onze branche plaatsvinden. Ook komt u door scholing vaker in contact met collega's, waardoor u uw netwerk vergroot en u ook informatie en ervaringen kunt delen. 

Per 2017 wil de Minister Asscher naar een nieuwe set kwaliteitseisen voor kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang. Kwaliteitsverhoging is het eerste doel. De nieuwe eisen moeten leiden tot meer pedagogische kwaliteit in de praktijk.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om samen te werken met het Kennis Netwerk Gastouderopvang (KNGO). KNGO is een onafhankelijk initiatief in de sector gastouderopvang en richt zich hoofdzakelijk op drie doelen:

  1. Het vergroten van de pedagogische kwaliteit.
  2. Professionalisering door beter ondernemerschap.
  3. Meer transparantie in gastouderopvang.

De Pedagogische Component biedt aan de gastouders de mogelijkheid om tijdig mee te groeien met de kwaliteiteisen. Voor het vergroten uw pedagogische kwaliteit kunt u gebruik maken van De Pedagogische Component voor gastouders. De Pedagogische Component is als erkende scholing geaccrediteerd.