Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleidsplan van Transparant Gastouderbureau staan de uitgangspunten en de werkwijze beschreven ten behoeve van de kwaliteit van de opvang.