Kindermishandeling

Kinderen die worden mishandeld vertellen dit meestal niet uit zichzelf, en dat geldt ook voor degene die mishandelen. Daarom is het nodig dat beroepskrachten die vanwege hun functie verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van die kinderen en hun ouders, in actie komen als er mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Deze meldcode vertelt hoe u dat moet doen.

Aanleiding voor het basismodel meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eer-gerelateerd geweld, ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

Functies van de meldcode

De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Transparent Gastouderbureau is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliƫnten en deze verantwoordelijkheid is ook aan de orde in geval van dienstverlening aan cliƫnten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling

Volg de link voor de volledige Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.