Klachtenregeling

Wij willen graag dat vraagouders en gastouders naar volle tevredenheid gebruik maken van onze dienstverlening. Ondanks dat wij er alles aan doen om onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, kan het helaas voorkomen dat er ergens ontevredenheid over ontstaat. Indien u ongenoegens heeft over de opvang van uw kind, de dienstverlening van Transparent Gastouderbureau of zaken die daar direct mee samenhangen, kunt u een klacht indienen.

Een klacht geeft ons namelijk de kans onze dienstverlening waar nodig aan te scherpen en onze kwaliteit verder te verbeteren. Via onze klachtenregeling geven wij structuur aan de behandeling van klachten. De volledige klachtenregeling vindt u hier.

Wij behandelen klachten via een helder proces. Liefst signaleren wij in een vroeg stadium de ontevredenheid om middels een gesprek tot een oplossing voor alle partijen te komen. Dit leggen wij vast. Evenals acties die hierop worden ondernomen. Is er na een gesprek of acties geen oplossing, dan kan men zich wenden tot de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie behandelt géén klachten over gastouders.