Kassiersfunctie

Doordat er veel kinderdagverblijven en gastouderbureaus failliet gaan en de vraagouders en gastouders vaak met lege handen komen te staan hebben wij als Transparent Gastouderbureau ervoor gekozen om ook hierin transparant te zijn.

  • Wij werken niet met een automatische incasso.
  • Ouders ontvangen maandelijks een factuur. Gastouders ontvangen maandelijks een betaalspecificatie.
  • Ouders en gastouder kunnen hun jaaropgaaf jaarlijks downloaden.
  • Ouders zijn niet verplicht de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst te laten storten op de rekening van het gastouderbureau. Dit raden wij de vraagouders dan ook af. Hierdoor houden de vraagouders de vergoeding van de kinderopvangtoeslag in eigen hand.
  • Ouders zijn verplicht binnen 5 dagen na het ontvangen van de factuur van Transparent Gastouderbureau, het volledige factuurbedrag over te maken op rekening van Transparent Gastouderbureau. Na betaling van de factuur door de ouder is Transparent Gastouderbureau verplicht de vergoeding binnen 5 dagen over te maken naar het opgegeven rekeningnummer van de gastouder.
  • Wij betalen 2 keer per week uit behalve als Transparent Gastouderbureau gesloten is. Indien er in een periode geen betalingen worden gedaan (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) worden gastouder en vraagouder hiervan op de hoogte gebracht.