Wat doet Transparent voor u

Wij verzorgen onder andere de volgende zaken:

  • Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder.
  • Minimaal twee keer per jaar een bezoek aan de opvanglocatie.
  • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-Inventarisatie en Evaluatie.
  • Jaarlijkse evaluatie van de opvang door een bemiddelingsmedewerker.
  • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst.
  • Snelle kassiersfunctie: het innen en uitbetalen van de opvangvergoeding aan uw gastouder.
  • Controle op geldigheid van documenten en certificaten van de gastouder.