Vraagouder inschrijf procedure

Inschrijving

Na ontvangst van het digitale inschrijfformulier nemen wij contact op.

Intake gesprek

Dit gesprek vindt telefonisch plaats. Dit gesprek is bedoeld om een indruk van de vraagouder en het gezin te krijgen en de samenwerking te bespreken.

Kennismakingsgesprek

Zodra zich een geschikte gastouder heeft aangemeld, die aan de wensen van de vraagouder voldoet, volgt er een kennismakingsgesprek. Na een positief kennismakingsgesprek tussen de vraagouder en de gastouder wordt er door Transparent Gastouderbureau een "overeenkomst van opdracht" opgesteld. Dit is een overeenkomst tussen de vraagouder en de gastouder waarin alle zaken over de opvang zijn opgenomen.

Start opvang en proefperiode

De opvang start met een wenperiode van een maand. In de wenperiode wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen het gastkind en de gastouder en uiteraard tussen de vraagouder en de gastouder. Als het kind na deze proefperiode niet gewend is, of als de vertrouwensrelatie niet tot stand komt, kan gezamenlijk besloten worden de opvang te beëindigen of de wenperiode te verlengen.

Evaluatie

Eén keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de vraagouder. De evaluatie wordt telefonisch afgenomen. Wij vinden het belangrijk om te weten of de opvang naar wens verloopt en of er eventueel knelpunten zijn. Zijn er knelpunten maak dit op tijd bespreekbaar bij de betreffende partij.